20191125_214856.jpg

Jóvenes

Y para los jóvenes universitarios hacemos actividades que les ayudan a vivir su fe con gente de la misma edad y para aprender a ser luz entre sus círculos de amigos.

Hakuna

Cristians que junts seguim a Crist, compartint un estil de vida que aprenem agenollats davant Crist Hòstia. I així aprenem a viure agenollats davant el proïsme, davant la vida i davant del món. Creem espais de vida en què contagiem la Vida. Vam gaudir de tot -fins i tot del que el món menyspreable perquè tot és bo, i així glorifiquem Déu. Desitgem col·laborar amb l'Esperit per transfigurar totes les realitats. Tenim l'afany de viure amb alegre cara de ressuscitats. Volem fer de la vida una festa, i fer de les festes moments de vida. Ens expressem habitualment amb música: vivim el que cantem i cantem el que vivim. També amb música volem recordar a el món la bellesa de la vida, i mostrar-los la bellesa de Crist

Horari adoració

Adoració per universitaris tots els dilluns després de Missa, es a dir, de 20'30h a 21'30h.